Nasze realizacje

PM Projekt - Specjaliści w projektowaniu

Budynki użyteczności publicznej

• Rozbudowa Sanatorium Uzdrowiskowego w Augustowie
• Budowa lodowiska krytego – sztucznie mrożonego z infrastrukturą techniczną – TORBYD – Bydgoszcz
• Rewitalizacja, modernizacja i adaptacja nieruchomości przy pl. Gen. J. Bema 9 w Ostrołęce na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej
• Budowa i rozbudowa budynku biurowego – Oponeo.pl w Bydgoszczy
• Przebudowa pałacu i oficyny w zespole pałacowo- parkowym na obiekty funkcji wypoczynkowo-gastronomicznej z zapleczem noclegowym- pokoje gościnne w Młochowie
• Budynek żłobka w Barcinie
• Centrum Konferencyjno-szkoleniowe z zapleczem gastronomiczno-hotelowym w Kruszwicy
• Rewitalizacja i przebudowa zespołu pałacowego z obserwatorium astronomicznym wraz
z zagospodarowaniem terenu na Centrum Edukacji Astronomicznej w Białkowie
• Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu
• Budowa gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu
• Przebudowa i modernizacja dworców kolejowych PKP w: Mogilnie, Trzemesznie, Złotnikach Kujawskich, Prabutach, Pilawie, Milanówku, Pszczółkach, Babimoście, Nowinach Wielkich, Pierzyska, Sulechowie, Bydgoszczy – Zachód wraz z Dworcami Tymczasowymi na czas przebudowy
• Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim
• Rozbiórka i rozbudowa części recepcyjnej i hotelowej Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO w Kołobrzegu
• Budowa budynku hotelowo – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem naziemnym oraz zagospodarowaniem terenu w Gdańsku
• Budowa budynku pensjonatowego (typu aparthotel) wraz z zagospodarowaniem terenu w Szczyrku
• Koncepcja Centrum hotelowo – biurowego z parkingiem podziemnym – trzy budynki we Lwowie
• Budynek mieszkalno-pensjonatowy “YACHT APARTMENT” w miejscowości Kolonia, Harsz, gmina Pozezdrze
• Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego
w Poznaniu na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
• Rozbudowa boiska gminnego w Stężycy polegająca na budowie budynku biurowo – socjalno – zapleczowego, budynków sanitariatów i usługowo-gastronomicznych, parkingu z chodnikami oraz oraz trybun i stanowisk komentatorskich

Obiekty mieszkalne
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny RIVER TAWER z usługami i parkingiem wbudowanym przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
 • Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w części parteru, garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Bydgoszczy
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w części parteru i 1 piętra, garażem podziemnym i garażem w części parteru wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu

przy ul. Adama Naruszewicza w Bydgoszczy

 • 8 kondygnacyjny budynek mieszkalny z usługami w parterze a także garażem podziemnym

przy ul. Zdziechowskiego w dzielnicy Mokotów, w Warszawie

 • Zespół trzynastu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową, garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Powstańców Warszawskich
  w Gdańsku (Osiedle Perspektywa)
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. Wieśniaczej w Warszawie
 • Zespół 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z infrastruktura techniczną – ul. Daleka w Szubinie
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Wiewiórowskiego w Szubinie
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego przy ul. Skarbka z Gór w dzielnicy Białołęka w Warszawie
 • Budynek mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną przy ul. Róży Wiatrów w Giżycku
 • Zespół 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z placami zabaw, drogami osiedlowym, miejscami postojowymi naziemnymi wraz z infrastruktura techniczną przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu w ramach programu Mieszkanie Plus
 • Zespół 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z placami zabaw, drogami osiedlowym, miejscami postojowymi naziemnymi wraz z infrastruktura techniczną przy ul. Okólnej w Toruniu w ramach programu Mieszkanie Plus
 • Zespół 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z obiektami towarzyszącymi – kotłownią, punktem selektywnej zbiórki odpadów, wiatami rowerowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną
  i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mroteckiej w Nakle n/Noteciom w ramach programu Mieszkania Plus
 • 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją garażową przy ul. Pomorskiej w Bydgoszczy
 • 4 budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Horodelskiej w Bydgoszczy
 • Budynek mieszkalny wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną
  przy ul. Tuwima 97 w Łodzi
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Rycerskiej, Leszczyńskiego, Toruńskiej, Horodelskiej, Łokietka w Bydgoszczy
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Antczaka w Toruniu
 • Zespół budynków jednorodzinnych (10 budynków) wraz z budynkami usługowo – handlowymi

w miejscowości Niemcz ul. Kolonijna

 • Domy modułowe jednorodzinne i senioralne. Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne (5 budynków) z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi naziemnymi, przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie – Praga – północ
Obiekty służby zdrowia

• Przebudowa i rozbudowa Szpitala Eskulap przy ul. Koperkowej 2 w Osielsku
• Przebudowa pomieszczeń budynku nr 26 pod potrzeby Oddziałów Radioterapii i Chemioterapii w Szpitalu Wojewódzkim Gdyni- Redłowo ul. Powstania Styczniowego 1
• Przebudowa pawilonu „C” na potrzeby kompleksu Poradni przy Szpitalnych w Szpitalu Wincentego
A Paulo w Gdyni
• Budowa szpitalnego oddziału ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców na dachu istniejącego budynku skrzydło „c” z nadbudową istniejącej windy i klatki schodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
• Przebudowa pomieszczeń na I piętrze w budynku „C” na potrzeby utworzenia oddziału chorób zakaźnych – Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
• Przebudowa Oddziału Klinicznego Ortopedii dorosłych i dzieci na I piętrze budynków 3, 5, 6 i 29 w Gdańsku ul. Nowe Ogrody
• Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku
• Przebudowa budynku szpitalnego nr 4 dla potrzeb nowopowstającego centrum medycyny pediatrycznej oraz adaptacja pomieszczeń w budynku nr 4 na potrzeby planowanych jednostek: centrum geriatrii i multi-dyscyplinarne centrum wsparcia badań klinicznych wraz z rozbudową łącznika między budynkami nr 4 i nr 3
• Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Pruszkowie
• Rozbudowa Szpitala Powiatowe w Mogilnie
• Przebudowa budynku “D” SP ZZOZ w Pruszkowie na potrzeby Centrum Kobiety i Noworodka
• Budynek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy oddział terenowy w
Inowrocławiu
• Modernizacja Kliniki Neurologii z Oddziałem Udarowym w celu poprawy jakości świadczonych usług dla chorych z udarem mózgu chorobami rzadkimi i demielinizacyjnymi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
• Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Laboratorium szpitalnego w budynku nr 6” na terenie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – SPZOZ, ul. Powstańców Warszawy, Bydgoszcz
• Przebudowa istniejącego oddziału COVID-19 na potrzeby kliniki rehabilitacji i rehabilitacji postcovidowej w budynku nr 4 na terenie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – SPZOZ, ul. Powstańców Warszawy, Bydgoszcz

Obiekty przemysłowe

• Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjno-biurowego firmy FADO Sp. z o.o. wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Solnej w Bydgoszczy
• Rozbudowa Istniejącego Zakładu Delphi Powertrain Poland Sp. z o.o. o Laboratorium Pochłaniaczy Par Paliwa gmina Błonie
• Budowa hali magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym – Robakowo, gmina Kórnik
• Rozbudowa budynku socjalnego o funkcję socjalną wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. w Bydgoszczy
• Budowa hali montażowej, hali produkcyjnej, hali lakierni w tym mycie, piaskowanie, przebudowa części piętra budynku biurowo-socjalnego, przebudowa zjazdu z drogi publicznej, rozbudowa dróg
• Instalacja wentylacji w budynku przemysłowym iGAL w Koronowie
• Budowa budynku produkcyjno – magazynowego CARBOWIL Sp. z o.o. przy ul Toruńskiej we Włocławku
• Koncepcja przedprojektowa wykonania instalacji chłodzenia hali produkcyjnej w oparciu o wykorzystanie istniejącego systemu wentylacji – PASACO przy ul. Toruńskiej 65 w Solcu Kujawskim 1316_2019
• Budowa dwóch hal magazynowych wraz z sześcioma placami składowymi terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego przy ul. Prof. W. Andruszkiewicza w Gdańsku
• Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną, budowa warsztatu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie firmy “Wutkowski” w Śliwicach
• Modernizacja istniejącego magazynu na terenie zakładów Mondi w Świeciu – projekt wentylacji stanowisk ładowania wózków elektrycznych, magazynu materiałów niebezpiecznych i magazynu
materiałów łatwopalnych
• Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku administracyjnego na funkcję biurową, socjalną, sanitarną i gospodarczą, służącą jako zaplecze zakładu produkcyjnego przy ul. Kobaltowej 2 w Bydgoszczy f-my CAN PACK S.A.
• Wentylacja mechanicznej w magazynie odpadów niebezpiecznych Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. ul. Ołowiana 43, ul. Jasiniecka 71, ul. Inwalidów 15
• Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej w bud. 32
• Instalacji chłodzenia linii technologicznej TNT w bud. 143 dla Nitro-Chem Bydgoszcz
• Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej magazynu chemii na terenie zakładu produkcyjnego Guala Closures DGS we Włocławku
• Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku magazynowo – produkcyjno-biurowego wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania polegającą na wydzieleniu w tym budynku poszczególnych funkcji: magazynowej, produkcyjnej oraz biurowej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, Lipniki, Białe Błota
• Modernizacja wentylacji w hali produkcyjnej wieczek dla CANPACK S.A.
• wewnętrznych i miejsc postojowych oraz rozbudowa infrastruktury technicznej dla Palfinger Marine Poland Sp. z o.o. – Solec Kujawski
• Budowa hali produkcyjno – magazynowej dla KLG Sp. z o.o. w Bydgoszczy
• Budowa oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych w ramach zadania – hermetyzacja i modernizacja instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o.
• Instalacja układu wentylacji części magazynowej budynku produkcyjno-magazynowego we Włocławku przy ul. Toruńskiej – AZOTY
• Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie „Drukarni Franczak” w Bydgoszczy
• Budynki magazynów chłodniczych wraz z infrastrukturą techniczną w Działdowie i Pyrzycach dla Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA

Lokale firmowe w centrach handlowych

Projekty instalacji sanitarnych w sklepach firmowych znanych firm zlokalizowanych w centrach handlowych zarówno w Polsce jak i zagranicą:

• Mohito, Sinsay, House, Cropp, Reserved
• Świat Książki
• Action
• H&M
• Deichmann
• Intersport
• Hugo Boss
• Home&You
• Esotiq
• Ewtex
• COS
• Lancerto
• Miele
• Tommy Hilfiger & Calvin Klein
• Mattel

Skontaktuj się z nami

PM Projekt Sp. z o.o. sp.k.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 9671280215
KRS: 0000839723

ul. Skośna 15
85-418 Bydgoszcz

Numery wewnętrzne poszczególnych działów:

Blank Form (#3)