01

rysujemy rozwiązania

Projektowanie

 • instalacje wentylacji i klimatyzacji
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje sprężonego powietrza
 • instalacje i sieci wod-kan
 • instalacje i sieci gazowe
 • instalacje i sieci cieplne
 • kotłownie i węzły cieplne
 • kotłownie przemysłowe
 • filtracja i oczyszczanie powietrza, dezodoryzacja
 • systemy oddymiania budynków
 • transport pneumatyczny w przemyśle drzewnym i papierniczym
 • odpylanie w przemyśle drzewnym
 • oczyszczalnie przydomowe

Obsługa

 • szpitale i zakłady opieki zdrowotnej
 • laboratoria farmaceutyczne, badawcze, inne
 • baseny kąpielowe
 • sale widowiskowo-sportowe
 • obiekty użyteczności publicznej
 • obiekty gastronomiczne i hotelarskie
 • obiekty przemysłowe
 • obiekty szkolne
 • obiekty handlowe
 • pozostałe

02

zapewniamy serwis

03

doradzamy

Konsulting

 • konsultacje i ukierunkowanie inwestorów na wstępnym etapie inwestycji
 • szacowanie kosztów inwestycji
 • doradztwo w zakresie oceny systemów wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania
 • obliczanie realnych kosztów eksploatacji systemów
 • wybór optymalnego rozwiązania technicznego
 • ekspertyzy i opinie techniczne w zakresie instalacji sanitarnych