Fundusze europejskie

PM Projekt - Specjaliści w projektowaniu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu wspierającego organizację pracy w firmie PM Projekt

Cel projektu: Celem projektu jest cyfryzacja i automatyzacja procesów projektowych, biznesowych i zarządczych w firmie, usystematyzowanie i standaryzacja prac, zwiększenie kontroli i usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem.
Planowane efekty projektu:
 • wdrożenie innowacji procesowej,
 • lepsza konkurencyjność,
 • brak utraty zamówień,
 • łatwiejsza współpraca pomiędzy pracownikami,
 • wzrost przychodów ze sprzedaży,
 • większa wydajność pracy i wzrost efektywności.

Planowane efekty projektu:
Wartość projektu ogółem: 294 400.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 250 240.00 PLN
Beneficjent: PM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w ramach REACT-EU

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Rozwój eksportu PM PROJEKT s.c. – wypromowanie systemów instalacyjnych dla branży budowlanej za granicą.

Cel projektu: Celem projektu jest cyfryzacja i automatyzacja procesów projektowych, biznesowych i zarządczych w firmie, usystematyzowanie i standaryzacja prac, zwiększenie kontroli i usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem.
Planowane efekty projektu:
 • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.
 • Wartość projektu ogółem: 240 300.00 PLN
  Wkład Funduszy Europejskich: 180 225.00 PLN
  Beneficjent: PM PROJEKT SPÓŁKA CYWILNA MARCIN KOSIENIAK PRZEMYSŁAW TKACZUK I WSPÓLNICY