Projektowanie

Nadzory inwestorskie

  • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. instalacji sanitarnych przy budowie Galerii Solnej w Inowrocławiu
  • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. instalacji sanitarnych przy budowie przedszkola w gminie Dąbrowa Chełmińska
  • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. instalacji sanitarnych przy budowie  budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno - biurowym - Bydgoski Park Przemysłowy ul. Wojska Polskiego nr 65 Bydgoszcz, działka nr 7/122 obręb 132
  • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. instalacji sanitarnych przy zadaniu:  przebudowa z nadbudową i zmianą sposobu użytkowania części magazynowej i sportowo - rekreacyjnej na potrzeby Centrum Logistycznego wraz z obiektami infrastruktury technicznej, drogami i placami wewnętrzymi, ul. Toruńska 151 w Bydgoszczy, nr ewid. 7/15, obręb 221
  • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. instalacji sanitarnych przy budowie zakładowej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym - podłączenie do gminnej oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy;  Inwestor: Lafarge Cement S.A. Cementownia Kujawy w Bielawach
  • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds. instalacji sanitarnych przy rozbudowie zakładu przemysłowego LACROIX w Kwidzyniu przy ul. Lotniczej 2, dz. nr 20/7