Klimat wewnętrzny w hali lodowiska krytego, sztucznie mrożonego.

Klimat wewnętrzny w hali lodowiska krytego, sztucznie mrożonego.

W artykule wskazano nowoczesny sposób utrzymania klimatu wewnątrz krytej hali lodowiska w Bydgoszczy. Zaprezentowano technikę  wentylacji, ogrzewania i osuszania jaką zastosowano w obiekcie wraz z podaniem parametrów obliczeniowych i parametrów technologicznych wytworzenia sztucznego lodu. Wskazano na ważne aspekty jakie należy spełnić przy projektowaniu klimatu w takich pomieszczeniach oraz opisano rozwiązania dla oszczędności energii w tym […]