PM Projekt Sp. z o.o. sp.k.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 9671280215
KRS: 0000839723

ul. Skośna 15
85-418 Bydgoszcz

tel. ogólny - 523 353 073

Numery wewnętrzne do poszczególnych działów:

Sekretariat - 100

Dział Sanitarny - 101

Dział Elektryczny - 102

Dział Księgowy i HR - 103